ไฟไซเรน LED รุ่น NB-1101A-J  ขนาด 4 นิ้ว

 • ปรับไฟ 3 ระดับ : 12V AC/DC 24V AC/DC 220V AC
  เปิดฝา เพื่อเลือกใช้คลิปดำเสียบเลือก โวลต์(V)

 • 3 ฟังชั่นไฟ : ไฟหมุน , ไฟกระพริบ, ไฟค้าง
  (เปิดฝา เพื่อเลือกชนิดไฟโดยการปรับสวิตช์โยก)
  (Z =ไฟหมุน , S = ไฟกระพริบ , C = ไฟค้าง)

 • 3 ฟังชั่นเสียง : ติ๊ดๆ, หว๋อๆ, ติ๊ดยาว
  (เปิดฝา เพื่อเลือกชนิดไฟโดยการปรับสวิตช์โยก)
  (D =เสียงติ๊ดๆ, J = เสียงหว๋อๆ , L = เสียงติ๊ดยาว)

 • สามารถ ปรับเลือกมีเสียง / ไม่มีเสียง
  (เปิดฝา เพื่อเลือกใช้คลิปดำ เสียบเลือก มีเสียงหรือไม่มีเสียง

 • มีให้เลือก หลายสี : สีแดง, เหลือง, เขียว, น้ำเงิน 

 

 

 

Visitors: 33,360