ไฟไซเรน LED  รุ่น N-1101A 4 นิ้ว

  • เลือกใช้ไฟได้ 3 แบบ  : 12V AC/DC , 24V AC/DC , 220V AC
    (เปิดฝา เพื่อเลือกใช้คลิปดำเสียบเลือก โวลต์(V)
  • 3 ฟังชั่นไฟ : หมุน , กระพริบ, ค้าง
    (เปิดฝา เพื่อเลือกชนิดไฟโดยการปรับสวิตช์โยก)
    (Z =ไฟหมุน , S = ไฟกระพริบ , C = ไฟค้าง)
  • สายไฟ : 2 สาย
  • มีให้เลือก หลายสี : สีแดง, เหลือง, เขียว, น้ำเงิน 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 33,363