หางปลาหัวระเบิด ตัวผู้,เมีย

การใช้งาน

หางปลาใช้ในการเชื่อมต่อสายไฟฟ้า 
โดยหางปลานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะจุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าเป็นจุดที่เปราะบาง
และก่อให้เกิดความยุ่งยากในระบบไฟฟ้า 

 

 

 

 

Visitors: 33,360