หางปลากลมหุ้ม RV

หางปลาใช้ในการเชื่อมต่อสายไฟฟ้า
โดยหางปลานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะจุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าเป็นจุดที่เปราะบาง
และก่อให้เกิดความยุ่งยากในระบบไฟฟ้า  

 


Visitors: 33,359