นาฬิกาตั้งเวลาแบบอนาล็อค 24 HR TB-388


นาฬิกาตั้งเวลาแบบอนาล็อค 24 HR.

รุ่น TB-388

working voltage : 100-240V AC 

Power Frequency : 50/60Hz

มีเเบตเตอรี่สำรองไฟ 300 ชั่วโมง

ทนกระเเสไฟ 15A 250 AC


Visitors: 33,360