ฟิตเทป


  • ฟิตเทป_๑๙๐๔๒๖_0015.jpg
    ลวดร้อยสายไฟ (Fish Tape) / แบบเกลียว 3 เส้นสำหรับดึงสายไฟร้อยท่อ สามารถรับแรงดึงได้สูง เหมาะสำหรับดึงสายขนาดใหญ่ มีน้ำหนักมาก ใช้สำหรับดึงสายไฟร้อยท่อ ขนาด 6 mm 15 เมตร 585.-/ม้ว...

  • 798213.jpg
    ลวดร้อยสายไฟ (Fish Tape) / แบบเกลียว 3 เส้นสำหรับดึงสายไฟร้อยท่อสามารถรับแรงดึงได้สูง เหมาะสำหรับดึงสายขนาดใหญ่มีน้ำหนักมาก ใช้สำหรับดึงสายไฟร้อยท่อขนาด 6 มม. 15 เมตร 585.-/ม้วน 30...

  • ฟิตเทปใหม่มาแทนสีเหลืองในแคตตาล็อก 15m,30m_๒๐_0.jpg
    ฟิชเทป เส้นเดียวสีเหลืองใช้สำหรับดึงสายไฟร้อยท่อขนาด 4 มม.ทนแรงดึง15 เมตร 550.-/ม้วน30 เมตร 900.-/ม้วน


Visitors: 33,363