ลูกฟิวส์ & ฟิวส์กระจก & ฟิวส์ขวด

ฟิวส์ (fuse) เป็นอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เกิดจากการใช้กระแสไฟฟ้า 
เมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือกระแสไฟฟ้าไหลเข้าสู่วงจรมากเกินไป
ฟิวส์จะหลอมละลายและตัดวงจรไฟฟ้าทันที 

Visitors: 33,359