สมัครตัวเเทนจำหน่าย

ผู้ประกอบการจะต้องดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือช่าง โซล่าเซลล์

 

เอกสารใช้ประกอบการสมัครตัวแทนจำหน่าย

  • เอกสารการจดทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือรับรองจดทะเบียนร้านค้าพร้อมวัตถุประสงค์การจดทะเบียน
  • สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของผู้จดทะเบียน หรือผู้มีอำนาจลงนาม
  • สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของผู้จดทะเบียน หรือผู้มีอำนาจลงนาม 
  • สำเนา ภพ.20 ในกรณีจดทะเบียนผู้เสียภาษี (ถ้ามี)

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่นี่

เบอร์โทร : 02-0778640
โทร       : 085-499-8422
id line    : sunmoonsmp
อีเมล      : sunmoonthailand2017@gmail.com

 

 

Visitors: 33,362