ไพลอตเเลมป์

 

- ไพลอตเเลมป์ LED 22 mm.  220V, 24V,12V 

- เเลมป์ ดิจิตอล โวลต์มิเตอร์ 22 mm.  220V 

- เเลมป์ ดิจิตอล แอมป์มิเตอร์ 22 mm.  220V

- แลมป์ หม้อเเปลง 25mm. 220V/380V

- สวิตช์กดล็อค/ไม่ล็อค 22 mm. 220V, 24V,12V

- สวิตช์กดไม่ล็อค 25 mm,30mm (ฝา 3 สี)

- สวิตช์กด 22mm สีเเดง/เขียว

- สวิตช์กดลูกศร 2 จังหวะ/3 จังหวะ 22mm, 25mm, 30mm

- สวิตช์กดหัวเห็ดแบบล็อค/ไม่ล็อค    เขียว/เเดง

 

 

DIGITAL VOLT METER : ดิจิตอล โวลต์มิเตอร์ 

220V /เหลือง เเดง ขาว น้ำเงิน เขียว

@1กล่อง/10 ตัว

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

DIGITAL AMP METER : ดิจิตอล เเอมป์มิเตอร์ 

220V /เหลือง เเดง ขาว น้ำเงิน เขียว

@1กล่อง/10 ตัว

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

BUZZER : บัสเซอร์ ออดมีเสียง

220V /24V  สีเเดง

@1กล่อง/10 ตัว

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Visitors: 33,359