โวลท์มิเตอร์, แอมป์มิเตอร์ CT Current Transformer

โวลท์มิเตอร์  / แอมป์มิเตอร์ ชนดเข็ม  (ทรงสี่เหลี่ยม)

ขนาด  96 x 96  , 80 x 80 , 50 x 50

โวลท์มิเตอร์  / แอมป์มิเตอร์ ชนิดเข็ม (ทรงกลม)

 ขนาด  65 x 65

-----------------------------------------------------------

โวตต์มิเตอร์ / แอมป์มิเตอร์ ชนิดดิจิตอล  3 เฟส

ขนาด  96 x 96 

โวตต์มิเตอร์ / แอมป์มิเตอร์ ชนิดดิจิตอล  1 เฟส

ขนาด  96 x 96  , 72 x 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 33,360