ท่อหด

การใช้งานท่อหด 
สำหรับหุ้มสายไฟฟ้า หรือส่วนที่เป็นโลหะนำไฟฟ้าของอุปกรณ์ต่างๆ 
เพื่อเป็นปลอกฉนวนหุ้มไฟฟ้า และยังช่วยป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจร 
ซึ่งท่อหดจะสามารถหดตัวได้เป็นอย่างดี เมื่อได้รับความร้อนในอุณหภูมิประมาณ 70 °C 
ทำให้เราสามารถสวมท่อหดคร่อมสายไฟ หรืออุปกรณ์ตัวใหญ่ๆได้

 

 

 

 

 

Visitors: 33,363